само 4 дни срок

  1. Траян Дамянов

    Транскрибиране на интервюта на български в текст на английски

    СПЕШНО имам нужда 5 интервюта да ми бъдат транскрибирани. Разполагаме със само 4 дни за 5те интервюта.

Горе