secure cookies set wordpress

  1. EliaCapaccio

    Включване на Secure Cookies при WordPress (SSL)

    Enable Secure Cookies on WordPress (SSL) Този код, вътре в wp-config.php: (Най-долу във файла става.) //Begin Really Simple SSL session cookie settings @ini_set(‘session.cookie_httponly’, true); @ini_set(‘session.cookie_secure’, true); @ini_set(‘session.use_only_cookies’, true); //END Really...

Горе