site multiplication

  1. P

    Word spinning на продуктови описания при site multiplication

    Здравейте, най-общо смятам да милтиплицирам сайт като новият ще ползва същото съдържание както стария, но с някакъв вид word spinning + замяна на думи. Знам, че има word spinning tools за английски текстове, но не успях да намеря нищо, което да поддържа кирилица. Ако някой се е сблъсквал с...

Горе