сол

  1. TheEntrepreneur

    Регистрирано ЕООД - следващи стъпки?

    Здравейте, Получих фирмата си в петък. Доколкото ми е известно, в моя слуай е нужна "декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице" и регистрация като "администратор на лични дни". Засега ще се спра на първата, като имам 2 въпроса: 1) може ли тази регистрация да бъде подадена от мен...

Горе