strategy

  1. H

    ИТ стратегия

    Ние сме нововъзникваща фирма, която няма голям опит в сферата на ИТ технологиите. Осъзнаваме необходимостта от специалисти, които да ни помогнат за ИТ стратегията и да ни поддържат. Някой може ли да ни помогне в намирането на специалисти в тази сфера?

Горе