транскрибирани интервюта на английски

  1. T

    СПЕШНО някой, имащ опит с дисертационен анализ на качествени данни (за маг. теза на английски ез.)

    СПЕШНО Търся някой, имащ опит с дисертационен анализ на качествени данни (за магистърска теза на EN), за извършване на анализ на данни.Опит с NVivo е плюс. Ще ви заплатя за раб-та. Времето ми е ограничено, затова ще трябва да се изработи в условия на малък времеви ресурс.

Горе