trelloto

  1. $INeed$

    Кой е най-добрия project management tool според вас?

    Отварям тази тема, искам да знам във вашата практика кое намирате за най-добро решение. Да чуя повече мнения и най-вече обосновки. Аз лично съм работил с два до момента, не като те са ми лидери - Jira & Trello. За мен лично, един project management tool трябва да има Kanban модел за визулизация...

Горе