usd

  1. K

    Бихте ли си купили ФБ, ако имахте 73.5 милиарда :)

    На толкова ги оценява Форбс. Ако искате да печелите пари :) Пак според Форбс на тази висока оценка, приходите им са едва 25.6 милиарда. Да ги сравним с други онлайн гиганти. Змея Гошо е оценен на 101.8 милиарда, обаче Гошко има 80.5 милиарда приходи. Развиват различни бизнеси, дори ако става...

Горе