васил левски

  1. Вискяр Градинаров

    „Самият Васил Левски е искал да види нашия народ редом до другите европейски народи“

    „Самият Васил Левски е искал да види нашия народ редом до другите европейски народи“ На кого принадлежат тези думи? И по какъв повод?

Горе