woocomemrce

  1. File_Submit

    PolyComp.bg - генериране на XML?

    Здравейте, ПолиКомп ни изпратиха информация за тяхното АПИ, което трябва да връща XML. Има ли някакъв по-лесен начин за генериране на XML-а освен с къстъм разработен скрипт, който да връща XML? (Ще се импортира в WooCommerce с WP All Import)

Горе