запазване на лично пространство

  1. deffnews

    "Утре, ще ме е срам от това което написах днес"

    Какво мислите по този въпрос?

Горе