Важно за бъдещи производители и търговци на храни!

На вниманието на всички предприемачи, които искат да регистрират заведения, магазини, производства, павилиони, складове и други видове обекти за търговия и производство на храни.

Преди на наемете помещения първо изисквайте документа за статута на помещението по ЗУТ, защото това е много важно. Без документ за статут (акт 16, разрешение за поставяне и др.) обекта не може да се регистрира в БАБХ. Това е описано в чл. 26, ал. 1 т.2 от Закона за храните, който е сила от 09.06.2020г. Преди тази дата не се е изисквал документ за статут.

Статутът трябва да съответства на дейността, която извършвате. В част от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) изискванията са по-либерални. Например в ОДБХ-тата: София-град, София-област, Пловдив, Варна, Хасково, Благоевград и др. може да намерите помещения със статут на „МАГАЗИН“ и да регистрирате обекти с приготвяне на храни, които се предлагат на място, разрешават се кулинарни изделия, сладкарски изделия, тестени и хлебни изделия, скара, грил, сандвичи и т. н.

Приготвяне на храни в обекти със статут на „МАГАЗИН“ няма да се разрешат от ОДБХ-тата: Бургас, Плевен, Сливен, Велико Търново и др.

Служителите от тези областни дирекции ще Ви изискват промяна на предназначението или статута на обекта.

Преди да наемете помещение консултирайте се за да не извършите ремонти, платите наеми и се окаже, че не може да се регистрирате.

Пиша Ви това, защото миналата седмица имахме случай, в който бъдеща клиентка беше наела помещение без подходящ статут, направила ремонт за много пари, наемодателят отказва да смени статута и парите за ремонта изгарят.

Може преди да наемете да се консултирате с мен или друг консултант, като покажете снимка на документа за статута. Не Ви ангажирам с поръчка за изготвяне на документи за безопасност на храните, нито с такса за консултация относно статута. Може да изпращате съобщения по вайбър на номер 0988 357 062 или да пишете и изпращате документа за статута и въпроси на имейл адрес: [email protected]
 

Горе