affiliate manager

  1. Стоян Ивано Иванов

    Закриване на партньорска сметка/БГ БЕТ

    За ваша информация: Изисквания за препоръчани клиенти Чл. 10. /1/ Минималният брой препоръчани от Партньора клиенти за срок от 6 месеца, след сключване на настоящото споразумение е 5 /пет/. В случай, че партньорът не изпълни това условие, Организаторът има право да закрие сметката му.

Горе