азбука

  1. Green Bars

    За Българската Азбука - Кирилицата и Путин

    Видяхте ли този Путин какво е казал, по всички медии е гръмнало. Че Кирилицата е създадена на македонска земя, не че не е вярно, но тогава Охрид е бил в българската държава и азбуката е създадена в България. Ще има доста да се коментира това изказване на Путин

Горе