без цензура

  1. nandibandi

    Хайде в МрежаТА

    Вече имаме българска социална мрежа, в която няма да има цензура и която предлага по-добри условия за бизнес от Фейсбук - така поне обещават създателите ѝ. Въпросът е: бихте ли мигрирали към българската платформа? Всъщност, отговорът на въпроса не ме интересува, ваша работа си е. Идеята на...

Горе