български пазар и особености

  1. Вискяр Градинаров

    Конкуренция срещу монопол българския пазар?

    Конкуренция или монопол? Кое е по-доброто на българския пазар? * Търговската теория учи и твърди, че е отличен бизнес да си единствен доставчик за хладилници на тропически остров. Теорията за конкуренцията в бизнеса твърди, че за потребителя е най-добре да има повече от един доставчик за...

Горе