дялове

  1. Z

    Как се увеличава капитала на фирма без да се издават нови дялове ?

    Пример: Фирма Х ЕООД има печалба от 20 000 лева за 2017, но собственика иска да прибере само 5000 лева. Какво се случва с останалите 15 000 ? Moгат ли например, да бъдат внесени директно в капитала на дружеството, без да трябва да се записват нови дялове ?

Горе