европейски страни

  1. Blinky

    Държавата ни не е подписала в полза на стартъпите

    https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-support-growth-eu-startups С две просто изречения: 25 европейски страни подписаха съвместна декларация за подобряване на регулаторната среда за развитието на стартъпите. България не е сред тях...

Горе