европейски

  1. HEB

    Експерт в отдел "Европейски и Национални програми и проекти"

    Добър вечер на всички. Накратко, изправен съм пред интересно предложение - позиция като старши експерт в отдел "Европейски и Национални програми и проекти" в малка общинска администрация, моето родно място. Аз съм на 24 години, завърших своята магистърска степен преди седмица, специалност...

Горе