фриланс

  1. karlson

    Парадокс на интернет пазара

    Прави ми впечатление, че има два критерия за плащане за едно и също нещо. Тези които наемат фрилансери очакват да им се прави всичко на най-ниска възможна цена. Често не искат да плащат и мрънакт за това за онова. Има обаче и други, това са най-често организации някакви те наемат точно...

Горе