ga4

  1. Blinky

    Google премахва Universal Analytics до 1 г. Продължава да предлага само GA4

    Повече по темата: https://blog.google/products/marketingplatform/analytics/prepare-for-future-with-google-analytics-4/ Касае вероятно всички и, разбира се, последствията могат да бъдат значителни за всеки. Google Analytics следи органичен трафик, ефективност на социални и рекламни кампании...

Горе