h tag

  1. Вискяр Градинаров

    HTML5 и употребата на тагове - H1, секциониране...

    Една разкошна статия за HTML5 и употребата на тагове: колко пъти може да се използва тага H1, как правилно да секционираме и как да подредим и групираме съдържанието си на страница от сайт. При HTML5 вече е възможно използването на повече от един H1 таг. Но трябва да се спазват правилата, за да...

Горе