лан

  1. white_pawn

    Въпрос за мрежови кабел

    В подмрежа имам Х машини, съответно на всяка е зададен конкретен адрес. 10.10.3.10 10.10.3.11 10.10.3.12 10.10.3.х и т.н. Трябва да сложа допълнителна машина, да я наречем ghost, която трябва да е със единия от адресите на една гореизброените, но реално е във въздуха самостоятелна и не и трябва...

Горе