математика

  1. jackosz

    Политматематика

    Винаги съм мислил, че математиката е точна наука. Явно нещо съм в грешка и има някакви разновидности. Пример...
  2. FLABAR

    Математик (виша математика 1 )

    Здравейте тъся човек който е в час със вишша математика (Интеграли, матрици, детерминанти. ) заповече инфо ЛС...

Горе