наи

  1. N

    Статистика за брой родени

    Търся статистика за брой родени по месеци. Не е нужно да бъде много актуална. Важно е да бъде по месеци. Някой срещал ли е такава?

Горе