наредба за работното време

  1. partytime

    чл. 37а от Наредба за работното време

    По чл. 37а от Наредба за работното време, в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително...

Горе