нов закон за храните

  1. НАССР системи

    Нови правила при регистрацията на обекти за търговия, производство и дистрибуция на храни.

    Има нов Закон за храните, който е в сила от 09.06.2020година, обнародван в Д.В. бр. 52/2020г. Съобразно новите нормативни изискания заведенията, кафенетата, баровете, пекарните, баничарниците, складовете, павилионите, бюфетите, производствените обекти за храни, складове за храни и добавки...

Горе