общинска

  1. Z

    Рекламни пана върху общи части на сграда, цена на кв.м. ?

    Здравейте, Някой има ли представа за цената на кв.м. в подобни сделки, защото с други собственици в сградата ще пускаме искова молба към съда, тъй като въпросната фирма не е съглaсувала поставянето на рекламата с никой. Другата седмица чакаме последния собственик, който не се е подписал, да се...
  2. HEB

    Експерт в отдел "Европейски и Национални програми и проекти"

    Добър вечер на всички. Накратко, изправен съм пред интересно предложение - позиция като старши експерт в отдел "Европейски и Национални програми и проекти" в малка общинска администрация, моето родно място. Аз съм на 24 години, завърших своята магистърска степен преди седмица, специалност...

Горе