откровен

  1. deffnews

    Ще ни погуби ли откровеността?

    Знаете ли, разликата между "откровен", и "отровен" е само една буква. Но не говоря за честност, честни хора може би е имало някога в миналото. Говоря за откровеност. Каква ви е нагласата. Искате ли да сте откровени, да казвате каквото мислите или предпочитате да се снишавате?

Горе