преди и сега

  1. O

    Прилика меджу преди и сега

    Кои са общите неща или основите, които са същите сега и преди 100 или 1000 г. ? Свързани с обществото или пък с отделния човек и каквото друго се сетитие. Например: И преди стотици години е имало и данъци. Може да са били под различна форма и да са били част от произведената продукция, но...

Горе