регистриране на дрогерия

  1. J

    Регистриране на Онлайн Дрогерия

    Здравейте, бихте ли ми помогнали със съвети и насоки в откриване на онлайн дрогерия? Ще се продава Медицинска козметика. Изчетох необходимите наредби 6, 29 и т.н. за изискванията, но те касаят най-вече отваряне на физическа дрогерия или аптека. Бих искала тук да задам няколко конкретни въпроса...

Горе