система за самоконтрол за хранителен магазин

  1. НАССР системи

    Изисквания за откриване на хранителени магазини:

    Съобразно номенклатурата на БАБХ хранителните магазини могат да бъдат следните видове: 1. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки; 2. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни; 3. Специализиран магазин; 4. Супермаркет; 5. Хипермаркет. Основни дейности в различните...

Горе