Съобразно номенклатурата на БАБХ хранителните магазини могат да бъдат следните видове:

1. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки;

2. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни;

3. Специализиран магазин;

4. Супермаркет;

5. Хипермаркет.

Основни дейности в различните видове хранителни магазини:

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки (СМТХНС):

Могат да се предлагат всички видове храни, пакетирани и непакетирани, както и нехранителни продукти (хигиенни материали, козметични средства и миещи продукти).

Допуска се да се приготвят храни, печени на грил и скара, печени храни на фурна (хлебни изделия от полуфабрикати, месни продукти, зеленчуци и др.) . В този случай към наименованието на магазина е: Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки с топла точка.

Всички продукти, които се обработват термично трябва да се получават разфасовани и формовани от производителя.

За СМТХНС е необходимо да осигурите складово помещение с една мивка, складова площ или помещение за съхранение на нехранителните продукти, търговка част санитарен възел, кът с гардероб или закачалки за съхранение на личното облекло на персонала, шкаф за съхранение на препаратите.

Допуска се и продажба на пресни плодове, зеленчуци и кореноплодни ако осигурите изолирана складова площ или помещение за съхранението им и изолирано пространство с отделна везна за разтегленото им в търговската площ.

Може да се приготвя кафе и чай в еднократна посуда ако има осигурена професионална кафе машина.

Ако магазина е с топла точка е необходимо да се осигурят още една или две мивка, в зависимост от капацитета и асортимента. Едната мивка е към подготвителен кът, а другата е хигиенна. Може да се осигури и една или двойна мивка, за обекти с по- малък капацитет, като в този случай се изготви график за използването.

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни (СМТНГХ):

Могат да се предлагат всички видове храни, пакетирани и непакетирани.

Допуска се да се приготвят храни, печени на грил и скара, печени храни на фурна (хлебни изделия от полуфабрикати, месни продукти, зеленчуци и др.) . В този случай към наименованието на магазина е: Смесен магазин за търговия с няколко групи храни с топла точка.

Всички продукти, които се обработват термично трябва да се получават разфасовани и формовани от производителя.

За СМТНГХ е необходимо да осигурите складово помещение с една мивка, търговка част санитарен възел, кът с гардероб или закачалки за съхранение на личното облекло на персонала, шкаф за съхранение на препаратите.

Допуска се и продажба на пресни плодове, зеленчуци и кореноплодни ако осигурите изолирана складова площ или помещение за съхранението им и изолирано пространство с отделна везна за разтегленото им в търговската площ.

Може да се приготвя кафе и чай в еднократна посуда ако има осигурена професионална кафе машина.

Ако магазина е с топла точка е необходимо да се осигурят още една или две мивка, в зависимост от капацитета и асортимента. Едната мивка е към подготвителен кът, а другата е хигиенна. Може да се осигури и една или двойна мивка, за обекти с по- малък капацитет, като в този случай се изготви график за използването.

Специализирани магазин:

Специализираните магазини могат да бъдат много видове, като например:

· Специализира магазин за плодове и зеленчуци;

· Специализиран магазин за хляб и хлебни изделия;

· Специализиран магазин за месо и месни продукти;

· Специализиран магазин за риба и рибни продукти;

· Специализиран магазин за мляко и млечни продукти

· Специализиран магазин за сладкарски изделия и др.

В специализираните магазини за хляб и хлебни изделия, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти и сладкарски продукти е необходимо да има складово помещение или площ, търговска площ мивка с течаща топла и студена вода и санитарен възел.

Ако в специализиран магазин за плодове и зеленчуци се приготвя фреш е необходимо да има още една мивка за измиване на плодовете, зеленчуците и кореноплодните.

В специализираните магазини за месо и месни продукти и риба и рибни продукти е необходимо да има складова площ търговска площ, хигиенна мивка и мивка с плот за обработка на месото и рибата.

Ако се приема трупно месо е необходимо да има труп, който да се посипва със сол след използването.

Допуска се в специализираните магазини за месо и месни продукти и риба и рибни продукти да се извършва и термична обработка- печене на продуктите. Ако има термична обработка е необходимо да се осигури и вентилационна система над фурната или скарата за печене.

В специализираните магазини е необходимо да се осигури санитарен възел, кът с гардероб или закачалки за съхранение на личното облекло на персонала, шкаф за съхранение на препаратите.

Супермаркети и хипермаркети:

В супермаркетите и хипермаркетите могат да се предлагат разнообразни видове храни, нехранителни и промишлени стоки, както и да се обработват и приготвят различни видове храни.

Разликата между супермаркетите и хипермаркетите е в капацитета.

В супермаркетите и хипермаркетите е необходимо да се осигурят складови помещения за съхранение на сухи продукти и продукти, плодове и зеленчуци и продукти, изискващи хладилни условия на съхранение. Осигурява се и складова или помещение за съхранение на еднократните опаковки (важи за по- големите обекти).

Необходимо е да се осигури помещение или изолиран кът за съхранение на отпадъци, който да е близо до изхода за отпадъци.

Ако се предлага храна, приготвена на място е необходимо да се осигурят подготвителни площи за обработка на суровини от бяло, червено месо, риба, плодове и зеленчуци и яйца. Може да се използва една подготвителна площ за обработка на две и по изключение повече групи храни по график.

Подготвителната площ е оборудвана с мивка, работен площ и работен инвентар.

Необходимо е да се осигури и хигиенна мивка за измиване на работния (кухненски инвентар) с който се приготвя храната, както и уреди за термична обработка, като фурни, скари, фритюрници и др. Над уредите е необходимо да се изгради ефективна вентилационна система.

Търговските площи в супермаркетите и хипермаркетите са по- големи, като размери. Ако се предлагат готови за консумация храни, приготвени в обекта се осигуряват топли и студени витрини. До витрините се осигурява хигиенна мивка за измиване на ръцете и пространство за поставяне на еднократните опаковки.

В супермаркетите и хипермаркетите е необходимо да се осигури санитарно битово помещение или изолиран кът с гардероби или закачалки за преобличане на персонала и съхранение на облеклото и вещите на персонала. В близост до санитарно- битовия кът се осигурява пространство с шкаф за съхранение на препаратите и инвентара за почистване, измиване и дезинфекция

Необходимо е да има тоалетни за персонала. В повечето обекти се осигуряват и тоалетни за клиенти, но съобразно изискванията на Закона за храните не е задължително.

Допустим компромис:

· Ако в обектите няма санитарен възел (тоалетна) може да се използва обществен или на друг търговски обекти, като за целта се сключи договор.

Необходими документи и разрешителни

Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 12 и 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 92/2017г.).

1. Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;

2. НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки (само за обекти в които се обработват и приготвят храни);

3. Мониторинга програма за изследване на приготвяните храни;

4. Определяне на алергени, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите (за обекти, в които се приготвят храни);

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещенията и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 84 на БАБХ), в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв. Само в Бургас се плаща в банка.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите, но от практика знаем, че проверките се извършват до около седмица.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици (зависи от натовареността на съответното ОДБХ) се издава Удостоверение за регистрация на обекта, което трябва да получите от сградата на ОДБХ, освен ако не сте пожелали да бъде изпратено по куриер.

Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Документ и изисквания за пожарна безопасност:

Необходимо е да имате инструкция по пожарна безопасност, пожарогасител и вратите на помещенията да се отварят навън.

Това са основните изисквания за регистрация на магазинни. Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни на хора, които искат да регистрират магазини. Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: [email protected] или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева
 

Горе