скръндза

  1. dalasweb

    Да не ме изпреварят:)

    Тема за петък Имаме един лаф по нашия край Видиш ли някой в калта не му подавай ръка, а го настъпи отгоре.Там му е мястото, защото има друг лаф: една въшка, като се наяде излиза на челото. Изумен съм от наглостта на прост и а и според него беден човек, макар че трябва да са хрисими такъв тип...

Горе