special symbols

  1. W

    Не иска да реплейсва специални символи в SQL

    В Table: wp_posts SQL изглежда не приема командата за реплейсване, заради специалните символи, за текста няма проблеми. update wp_posts set post_content = replace(post_content,'Text to find','text to replace with'); В случая не ми реплейсва: update wp_posts set post_content =...

Горе