телефонна централа

  1. scorebg

    Централа за телефон с меню

    Здравейте, Зададоха ми един интересен въпрос, на който не бях готов да отговоря. Как се реализира - софтуерно или хардуерно, може би и по-двата начина, когато човек примерно се обади на банка, оператор, секс телефон или каквото там има нужда - да има меню с препращане. От тип, ако искате да...

Горе