wpf

  1. R

    [съвет] - какви неща бихте искали да правите с директории?

    Има ли някой, на който му се налага да обработва по някакъв начин файлове в директории? нещо като булк едит, булк replace in folder, bulk folder create, etc, ако да - какви неща можете да дадете като функции на дадено приложение, което ще може да прави някакви манипулации по файловете / папките...

Горе