[Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

ЕС vs. Русия


  • Общо гласове
    48

redrum

Well-Known Member
От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

... кой ме би по главата да се сещам за Сърбия... та и за Соломон Паси и базите на Бургаското Васюки се подсетих кво бях писал.
Тоя Господ ще го накаже. Но за православно братство не може да се говори, това е утопия, поне докато съседите ни не загърбят шовинистките си глупости. А това не виждам кога ще стане.
 

redrum

Well-Known Member
От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Велика Европа, от Лисабон до Владивосток

След срещата на върха на НАТО в Лисабон (19-20 ноември 2010), в центъра на вниманието на световните медии и анализаторите се оказа темата за руско-европейските отношения. Малко по-късно, в Берлин, по време на срещата, организирана от влиятелното германско издание „Зюддойче Цайтунг”, по покана на канцлера Ангела Меркел, изказвания направиха редица европейски политически лидери, като най-впечатляващо беше това на руския премиер Владимир Путин, който лансира фундаменталната геополитическа концепция за създаването на „Велика Европа от Лисабон до Владивосток” (1).

Планът, изложен от Путин, е исторически израз на континенталната геополитика, която изначално е насочена към обединяването на пространството на Европа и Русия-Евразия в единна икономическа, стратегическа и ресурсна зона. В края на ХVІІІ и началото на ХІХ век, подобна политика се опитва да провежда Наполеон, противопоставяйки континентална Европа на островната Англия – което обяснява и периодите на сближаване между него и руския император Павел и дори Александър І (израз на което е и Тилзитския мир от 1807). През ХХ век към същото се стремят редица европейски политици (някои от които лансират идеята за „континентален блок” Берлин-Москва-Токио). През последните десетилетия от съществуването на Съветския съюз пък, аналогични идеи прокарваха белгиецът Жан Тириар (за Евросъветската империя от Владивосток до Дъблин), а доскоро и починалия през миналата година френски писател и геополитик Жан Парвулеску (1929-2010), лансирал проекта за Евразийска империя и оказал немалко влияние върху определени френски политически кръгове (и, в частност, върху Доминик дьо Вилпен и съвременния неоголизъм, като цяло). Всички тези проекти, появили се в периода ХVІІІ – ХХІ век, се основават на идеята за обединението на индустриалния, стопанския и военно-стратегическия потенциал на цялата северна зона на Евразийския материк, от Атлантическия до Тихия океан. При подобно развитие би бил постигнат мащаб, позволяващ превръщането на тази зона в център на световната мощ, без конкуренция. Но, ако в предишните исторически епохи, като основен опонент на този проект се изявява Великобритания и нейната морска империя, днес, през ХХІ век, тази роля отдавна вече е поета от САЩ, а напоследък – и от други световни центрове, претендиращи за регионална и глобална мощ – като Китай например, или пък обединения потенциал на ислямския свят.

Така, интеграцията между Европа и Русия представлява проект за създаването на реален многополюсен модел, т.е. на такава архитектура на света, в която нито една държава, или блок от държави, няма да разполага с абсолютно превъзходство над останалите – нито от военно-стратегическа, нито от икономическа, нито от енергийна гледна точка. Условията в съвременния свят са такива, че за създаването на такъв самостоятелен полюс вече не е достатъчна само Европа, нито само Русия. Достатъчно мащабен може да бъде само пълноценния евро-руски, т.е. евразийски, континентален блок.

Петте точки на „евроруската континентална програма”

В спомената по-горе реч, публикувана в „Зюддойче Цайтунг”, Путин предлага пет конкретни точки на това, което спокойно можем да определим като „евроруска континентална програма”. Те са следните:

- Създаване на хармонична икономическа общност от Лисабон до Владивосток. По същество, това означава призив към пълна и многостепенна икономическа интеграция и създаване на нов икономически съюз: този път не само между държавите от Европа, а в рамките на огромното социално-политическо и икономическо пространство, включващо както самата Русия, така и редица държави от ОНД. Тоест, това е проект за създаването на Евразийски съюз, в максималния му мащаб.

- Обща индустриална политика между Европейския съюз и Русия. При това, според Путин, не става дума за връщане към класическия индустриален ред, а за съвместно развитие на високите технологии, т.е. за създаването на евразийска иновационна икономика. Макар че в тази връзка се налага да се направят определени изводи от финансовата криза от 2008, като специално внимание се обърне на процеса на създаване на финансови балони, откъснати от реалното производство.

- Необходимост от създаването на общ европейски енергиен комплекс. Но, тъй като Русия е основния доставчик на енергоносители в Европа, без нея този комплекс няма как да бъде изграден. В случая е налице взаимен интерес: Европа е жизнено заинтересована да разполага с повече енергоносители, а Русия – да ги пласира. Наличието на подобна комплиментарност, т.е. взаимно допълване, ни тласка към създаването на обща евразийска енергийна система.

- Необходимост от координирано развитие на науката, образованието и научно-техническите иновационни центрове в пространството на Европа и Русия. За целта, Путин предлага да се формулира обща стратегия за развитие, която да попречи на изтичането на руските и европейските „мозъци” и изместването на иновационните „заводи за знания” извън границите на общата евро-руска зона. За целта трябва да се използва максимално както европейския, така и руския потенциал.

- Необходимо е територията на Европа и Русия да стане напълно отворена и безвизова, за да може социалната интеграция да съдейства за интеграцията в икономическата, енергийната и академичната сфери. В тази връзка, Путин подчертава, че това не е просто стремеж на руските граждани, но и условие за пълноценна интеграция и на други нива, следователно то е в интерес и на Европейския съюз.

Както се вижда, в статията си, Путин не споменава за военно-стратегическото партньорство между Русия и Европейския съюз, но той разви тази тема още преди това, по време на френско-руско-германската среща в Довил (през октомври 2010), а после и на срещата на НАТО в Лисабон (ноември 2010). На свой ред, руският президент Дмитрий Медведев отдели изключително голямо внимание на въпросите за създаване на общоевропейска система за сигурност. По този въпрос, ролите на руските лидери бяха ясно разпределени: така президентът Медведев акцентира върху военно-политическите и отбранителни аспекти на европейско-руската интеграция, а премиерът Путин – на икономическите и енергийните.

Заключение

И така, става дума за ясно формулиран проект за Велика Европа от Лисабон до Владивосток. Като това не е просто набор от лозунги, а ясно очертана и разбираема геополитическа континентална философия, която има многовековна история. Най-добрите умове на Русия и континентална Европа винаги са се стремели да намерят такъв модел на балансирани и хармонични отношения, който многократно да умножи потенциала на двете съставляващи на тази конструкция – както руската, така и европейската. Когато Франция, или по-късно Германия, заемат континентални позиции, те неминуемо търсят сближаване с Русия. И всеки път това дава положителни резултати за всички участници в процеса. Друг въпрос е, че противниците на европейския континентализъм винаги са нащрек и всеки път, когато перспективите на подобно руско-европейска сближаване (под егидата на континентализма) започват да стават реални, по тях бива нанесен мощен удар отвън. Всеки опит за създаване на континентален блок незабавно бива „торпилиран” от мрежите агенти за влияние, действащи както в Русия, така и във водещите европейски държави, под най-различни предлози и ползвайки най-различна аргументация. В периода от втората половина на ХVІІІ до първата половина на ХХ век този саботаж се осъществява най-вече от Великобритания. От втората половина на миналото столетие, в авангарда на алтернативната политическа сила – атлантизма, застават Съединените щати. От гледна точка на перспективата за еднолична американска глобална хегемония, европейско-руският стратегически алианс ще означава само едно: ерозия на неоспоримото господство на САЩ в света. Съответно, лесно можем да прогнозираме, откъде този път ще бъде нанесен най-мощният удар срещу новата версия на континенталния проект.

Бележки:

1. Von Lissabon bis Wladiwostok, Ein Gastbeitrag von Wladimir Putin , Süddeutsche Zeitung, 25.11.2010

* Авторът е сред най-известните съвременни руски геополитици-неоевразийци, ръководител на Катедрата по социология на международните отношение в Московския държавен университет „Ломоносов”
 

strana

Well-Known Member
От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Идеално. Наистина не предполагах, че тази статия може да я има преведена и на български при тукашната медийна цензура.
 

blaster

Well-Known Member
От: От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Тоя Господ ще го накаже. Но за православно братство не може да се говори, това е утопия, поне докато съседите ни не загърбят шовинистките си глупости. А това не виждам кога ще стане.
Вярно е, сърбите са големи шувенисти, ние пеем сръбското, а те една песен на Лили Иванова или Васил Найденов не са изкарали. Като се научат да пеят българска естрада може да се съюзяваме :rolleyes:
 

blaster

Well-Known Member
От: От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Идеално. Наистина не предполагах, че тази статия може да я има преведена и на български при тукашната медийна цензура.

Аз пък направо не мога да повярвам, велика европа се заформяло значи. Значи България няма да е на три морета ами на ..., не мога да преброя
Ще си сипя едно по случая :|
 

redrum

Well-Known Member
От: От: От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Вярно е, сърбите са големи шувенисти, ние пеем сръбското, а те една песен на Лили Иванова или Васил Найденов не са изкарали. Като се научат да пеят българска естрада може да се съюзяваме :rolleyes:
Надявам се, че това се дължи на възрастта ти, ама те МОЛЯ ДА ПРЕСТАНЕШ ДА СЕРЕШ В ТЕМАТА. ;)
 

blaster

Well-Known Member
От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

НО проблемо, само че всеки пише без да омисли. Говорихме за народи, а страната вметна въздушния коридор за НАТО бомбардировките над Сърбия. Аз не смятам, че ако бяха питали българския народ или имахме българи за държавници щяхме да дадем коридор за бомбардировки. А за шовинизъм и у нас го има, нищо че слушаме сръбска и гръцка чалга и гледаме тюркиш сериали, смятам че си държим на нашето и не ни трябват Союз Восток или Уестърн Юниън, а защо не Атлантида или Мъглявината Андромеда

ПП
Не можах да разбера дали ме имаш за млад и зелен или за дрът и изкуфел :) и ако в тази тема трябва да се пише сухарско академично, без грам ирония или самоирония, напускъм с маршова стъпка
 

RealMoney

Well-Known Member
От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Не знам дали е поствано вече, но само за инфо:

http://inews.bg/Над-4-млрд-лв-сме-спечелили-от-членството-ни-в-ЕС_l.a_i.367784.html

"Над 4 млрд. лв. е спечелила страната ни от членството си в Европейския съюз. Това става ясно от данни на финансовото министерство и единния информационен портал, отразяващи изпълнението на програмите по структурните фондове на ЕС

Данните показват, че от 2007 г., когато страната ни стана член на Общността, до края на 2013 г. сме внесли в общия бюджет на Брюксел 5,253 млрд. лв. За същия период по различните оперативни програми на Ес страната ни е получила парични траншове за общо 9,353 млрд. лв. Така излиза, че сме на плюс от 4,099 млрд. лв.

Експертите отбелязват, че членството в Общността не трябва да се разглежда единствено през призмата на платените и получените средства. Единният пазар, приливът на чуждестранни инвестиции, както и отворените граници за българските граждани пораждат редица други ефекти, които оказват влияние на родната икономика. Например от 2008 г. насам сумата на всичките чуждестранни инвестиции у нас възлиза на над 30 млрд. лв., сочат данните на БНБ.
 

brad1985

New Member
От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Дрън, дрън - пак пропагандистки истории за замазване на очите на хората.
Най-големите инвеститори в БГ са българите - гастарбайтери, които бачкат навън и редовно изпращат пари тук,
а ако случайно успеят да спестят нещо, търсят да инвестират тук.
Гледайте в сайта на Нова тв предаването на Бенатова "Другата България" или нещо такова беше за
работата във фермите на Англия.
Има достатъчно цифри и факти в него.
 

blackout8

Well-Known Member
От: От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Дрън, дрън - пак пропагандистки истории за замазване на очите на хората.
Най-големите инвеститори в БГ са българите - гастарбайтери, които бачкат навън и редовно изпращат пари тук,
а ако случайно успеят да спестят нещо, търсят да инвестират тук.
Гледайте в сайта на Нова тв предаването на Бенатова "Другата България" или нещо такова беше за
работата във фермите на Англия.
Има достатъчно цифри и факти в него.

Това са чисти нетни трасфери от ЕС - по линия на всички фондове.
Към тях вече добави доходите на БГ в ЕС, но нямаше да ги има ако не бяхме в ЕС.
 

redrum

Well-Known Member
От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Забележете - чуждестранни инвестиции за 30 милиарда, което значи - масово изкупуване на всичко в държавата.

За фондовете - не знам кой балък си мисли, че фалирала Европа ей така иска да ни дава $, щото те са много благородни, а ние много симпатични. 4 милиарда сме спечелили ние, а колко печелят техните икономики за това, че си продават боклуците тук? И че най-големите български вериги в повечето случаи са западноевропейски? Каква ни е печалбата всъщност, най-вероятно отрицателна.
 

brad1985

New Member
От: От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Това са чисти нетни трасфери от ЕС - по линия на всички фондове.
Към тях вече добави доходите на БГ в ЕС, но нямаше да ги има ако не бяхме в ЕС.
За 7!!! години сме на плюс от 4 млр.лв или само 2 млр евро по отпуснати пари за различни програми,
дето не се знае в чии джобове са отишли. Най-вероятно пак тези, които са ги отпуснали,
но по заобиколен път са се върнали там.
Първо, че тази сума за тези години е смешно малка и второ - горното, което написах.
Ако действително бяхме на плюс, това щеше да се усети в страната.
Както виждаме нещата се забатачват все повече.

По темата:
Не искам БГ да е само с ЕС или само с Русия, предпочитам да е самостоятелна,
но с управници, на които не им е изпила чавка мозъците. Къде са, обаче?!
 

redrum

Well-Known Member
От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

1888439_10200753416796802_1738413051_n.jpg
 

blackout8

Well-Known Member
От: От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

За 7!!! години сме на плюс от 4 млр.лв или само 2 млр евро по отпуснати пари за различни програми,
дето не се знае в чии джобове са отишли. Най-вероятно пак тези, които са ги отпуснали,
но по заобиколен път са се върнали там.
Първо, че тази сума за тези години е смешно малка и второ - горното, което написах.
Ако действително бяхме на плюс, това щеше да се усети в страната.
Както виждаме нещата се забатачват все повече.

По темата:
Не искам БГ да е само с ЕС или само с Русия, предпочитам да е самостоятелна,
но с управници, на които не им е изпила чавка мозъците. Къде са, обаче?!


Колега ти правиш ли разлика между нетно и бруто - това са чистите ползи за БГ! Какво толкова не можеш проумееш?!

Това, че имаш ферма и кандидатстваш по различни програми за обновление на сграден фонд, закупуване на нова техника и т.н т.н тези пари от къде мислиш, че идват?

Редрум, братле как ги четеш тези неща като дявол евангелето.

Кви 30 милиарда от държава :)

Това са дялови, портфейлни инвестиции и инвестици в брутокапитовложение.

Да дойде Хикс фирма и налее в заводи 1 милиард това си е ПЧИ.

Стига с тази спекула, че почва ми става смешно уж сте предприемачи, а като малките деца сте Иванчо каза така и това е.
 
Последно редактирано:

brad1985

New Member
От: От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Колега ти правиш ли разлика между нетно и бруто - това са чистите ползи за БГ! Какво толкова не можеш проумееш?!

Това, че имаш ферма и кандидатстваш по различни програми за обновление на сграден фонд, закупуване на нова техника и т.н т.н тези пари от къде мислиш, че идват?

Редрум, братле как ги четеш тези неща като дявол евангелето.

Кви 30 милиарда от държава :)

Това са дялови, портфейлни инвестиции и инвестици в брутокапитовложение.

Да дойде Хикс фирма и налее в заводи 1 милиард това си е ПЧИ.

Стига с тази спекула, че почва ми става смешно уж сте предприемачи, а като малките деца сте Иванчо каза така и това е.
Точно, че правя разлика между бруто и нето, затова и ти опонирам.
Нето от 4 милиарда лв. за цели 7 години е смешно малко, а ако четеше по-внимателно разните публикации,
щеше да забележиш, че става въпрос за отпуснати пари, а не за отпуснати и усвоени.
Най-вече е важно в кои точно сектори са усвоени, защото много от програмите са за глупости
и нямат изобщо връзка с икономиката!
Откъде идвали тези пари, нали и ние плащаме, за да идват, не ни ги изпращат като подарък.
И къде ги тези големи заводи и фирми, които наливали големите пари?
Ти сякаш не излизаш навън от интернет и не се виждаш с хора по улиците!!!
 

redrum

Well-Known Member
От: От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Да дойде Хикс фирма и налее в заводи 1 милиард това си е ПЧИ.

Стига с тази спекула, че почва ми става смешно уж сте предприемачи, а като малките деца сте Иванчо каза така и това е.

Дай 10 примера.
 

brad1985

New Member
От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Не стига, че ни закопаха икономически, ами сега и гейските и педофилските си закони ни пробутват, ай сиктир!
Пък ти си чети бг пресата - нашите "политици" ще продължават да подписват безропотно каквото им пробутат
и да се правят на демократи. Ако се разбута ЕС, както вече искат някои държави да излизат от там,
ние ще сме последните, напуснали кораба, защото винаги сме били такива - безхарактерни като нация.
 

blackout8

Well-Known Member
От: От: [Анкета] ЕС vs. Русия - кое би избрал?

Дай 10 примера.

Абе за 10 сам ще си търсиш, но ще ти дам два свързани с твоят любим агро сектор:

Германски инвеститор изгражда нова кравеферма до Генерал Тошево

Тук си говорим за огромна ферма и адски ефективна 15 т. мляко на крава, ще рече 3 пъти средният добив на БГ. Това се постига със проектирани по последната дума на ефективнсот кравеферми сигурно ще са GEA, специални хранителни смески и специално отношение към кравите не както е в УСА примерно. Тази ферма, ако заработи ще отвори на 40 души работа, щото е мега ефективност и ще вземе около 6% от годишното производство на мляко в БГ. Ето ти едни 18 милиона инвестирани от вън!

Давам ти друг пример:

Търговецът на зърно Toеpfer ще строи пристанище край Силистра

Това е лидера в морска логистика, отново последна дума на ефективността - 10,5 милиона инвестирани.

Ето ти 30 милиона ПЧИ, това си е чисто брутокапиталовлжение, но като цяло се води дялов капитал.

Пример Х инвеститор купува над 25% от дела в някоя БГ фирма - ето ти дялов капитал. Пак част от ПЧИ.

Инвестиро Y купва няколко процента от фирма я през борсата я извънборсово но до 25% ето ти портфейлна инвестиция.

Като цяло са важни дяловите инвестиции, защото те се трансформират и в производствен капитал.

Всичко това е част от ПЧИ. Никой не ти е купил, нищо от БГ в случаят.

Това, което е взето от БГ държавата са приватизациите последните ЕРП - но всичко се трансформира в дялов капитал.

За напред ще знаеш, да не се бъркаш кое как е!
 

Горе