Въпрос за авторски права ?

somename33

New Member
Здравейте, изработих видео курс с моя видео камера който ще продавам онлайн. Във видеото участвам аз и мои приятели. Купих лиценза на музиката и програмата с която зглобих курса.

Въпроса ми е как ще се продава курса като не съм регистрирал авторски права и трябва ли да го правя, ако трябва как ? До колкото знам мога да опиша във фирмата ми, че курса е моя собственост и това е достатъчно ?
 

karlson

Active Member
Авторските права на интелектуалната собственост са пречка в развитието на човешката цивилизация - спират прогреса. Въпреки това, каквото и да направиш най-вероятно ако е хубав курса ще цъфне и завърже някъде, те Холивуд не могат да се оправят с това дето ти се наемаш ... На твое място бих пуснал курса под лицензия creative commons .
 

somename33

New Member
Авторските права на интелектуалната собственост са пречка в развитието на човешката цивилизация - спират прогреса. Въпреки това, каквото и да направиш най-вероятно ако е хубав курса ще цъфне и завърже някъде, те Холивуд не могат да се оправят с това дето ти се наемаш ... На твое място бих пуснал курса под лицензия creative commons .
Въпроса е нали трябва да имам някакви права за да докажа, че курса е мой, не че ще тръгна да съдя някой за пиратство.
 

karlson

Active Member
Въпроса е нали трябва да имам някакви права за да докажа, че курса е мой, не че ще тръгна да съдя някой за пиратство.
https://creativecommons.org/ - това ще ти помогне да го лицензираш.
 

alfa1

Member
Слагаш един watermark на видеото, както правят всички телевизии. Не е зле в самото видеосъдържание да се спомене кой е собственика на видеото (например някой да каже "Вие гледате курса на somename33". Също не е зле да се уговорите с приятелите (съавторите) какъв процентен дял от съавторството има всеки, тъй като може би на някакъв етап някой ще иска да тръгне по друг път.
 

somename33

New Member
Слагаш един watermark на видеото, както правят всички телевизии. Не е зле в самото видеосъдържание да се спомене кой е собственика на видеото (например някой да каже "Вие гледате курса на somename33". Също не е зле да се уговорите с приятелите (съавторите) какъв процентен дял от съавторството има всеки, тъй като може би на някакъв етап някой ще иска да тръгне по друг път.
На хората съм платил така че никой няма дял.
 

tuger

Well-Known Member
Накратко, авторското ти право върху видеото възниква автоматично след като си го създал и си го експортнал. Никъде не трябва да го регистрираш, а може просто да напишеш, че притежаваш всички права върху него. След като си решил да го продаваш, ти продаваш копие от него, върху което също притежаваш авторски права, но нямаш права върху копието, с други думи - да бъде препродавано, преотдавано и прочие.
 

alfa1

Member
Обратно, върху копието има права и може конкретно да упомене какви са, например "No part of this video can be used for... " или пък да го продава за твърда сума, като разрешава определени видове употреба (търговска, нетърговска, за конкретно събитие, за определен срок, и т.н. по негово усмотрение)
 

tuger

Well-Known Member
Прекратяване на правото на разпространение

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Първата продажба или друга сделка на територията на държавите - членки на Европейския съюз, с която се прехвърля собствеността върху оригинала на произведението или на екземпляр от него, извършена от носителя на авторското право или с негово съгласие, води до прекратяване на правото на разпространение върху тях на тази територия, с изключение на правото да се разрешава по-нататъшното им отдаване под наем.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Разпоредбата на ал. 1 не засяга правото по чл. 20 и по чл. 22а, ал. 2.
(3) Разпоредбата на ал. 1 не се отнася до случаите на предоставяне на оригинали на произведението или на екземпляри от него по цифров път, по отношение на материализираните копия от произведението, направени от получателя със съгласието на носителя на авторското право.
 

Горе