Дължими задължения, надвзети задължения, подвеждащи и лъжливи условия

deffnews

Well-Known Member
Човек с каква професия е най-подходящ със заемане уреждането на кредити и дължими задължения, надвзети задължения и всичко описано надолу.. Първо ще си кажа страничните впечатления. Кредитен консултант е неподходящ тъй като масово работят с определена фирма или фирми и техния интерес не е наистина да ти уредят кредитите. Второ има ли кой и как да се справи и да уреди надвзети извънзаконови кредити. Ако още не е променено а мисля, че не е си остава законовата наредба за непрехвърляне на 50% на годишна база, което масово не се спазва. Същото важи и за различни видове услуги, примерно мобилните оператори, които играя по бръснача просто защото им се позволява. Включително законовото уреждане на надвзети задължения, подвеждаща и лъжлива информация.
Визирам т.нар. бързи кредити и мобилните оператори, въобще небанкови институции, ако щеше такива от рода на TBI.
 

ReminD

Well-Known Member
юрист/ адвокат?
 

bentos

Active Member
Човек с каква професия е най-подходящ със заемане уреждането на кредити и дължими задължения, надвзети задължения и всичко описано надолу.. Първо ще си кажа страничните впечатления. Кредитен консултант е неподходящ тъй като масово работят с определена фирма или фирми и техния интерес не е наистина да ти уредят кредитите. Второ има ли кой и как да се справи и да уреди надвзети извънзаконови кредити. Ако още не е променено а мисля, че не е си остава законовата наредба за непрехвърляне на 50% на годишна база, което масово не се спазва. Същото важи и за различни видове услуги, примерно мобилните оператори, които играя по бръснача просто защото им се позволява. Включително законовото уреждане на надвзети задължения, подвеждаща и лъжлива информация.
Визирам т.нар. бързи кредити и мобилните оператори, въобще небанкови институции, ако щеше такива от рода на TBI.
какво си измислил този път кажи с две думи и ще получиш директен съвет :)
 

ivtcho

Active Member
Ако още не е променено а мисля, че не е си остава законовата наредба за непрехвърляне на 50% на годишна база, което масово не се спазва.
Не си чел внимателно. На всички лихвите са около 49 % годишно. Неустойки, такси и допълнителни услуги те товарят много. Но си го пише преди да подпишеш.
 

deffnews

Well-Known Member
Това, че се позволява, не означава, че има дупки в закона. Дупки стават като се позволи да се измислят. Пък и само си теоритезирам. Уж. Но в европейското право е просто записано, че ГРП е годишния процент на разходите (ГПР — една-единствена стойност, означаваща общия размер на разходите по кредита, включително лихви, комисиони, такси и всякакъв друг вид разходи)
Така, че ако за дупки се позволяват наказателни такси и лихви за просрочие, така че пак се връща по-последно приетия действащ закон Годишният процент на разходите не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България. (5) (Нова- ДВ, бр. 35 от2014 г., в сила от 23.07.2014 г.) Клаузи в договор, надвишаващи определените по ал. 4, се считат за нищожни. (6) (Нова- ДВ, бр. 35 от2014 г., в сила от 23.07.2014 г.) При плащания по договори, съдържащи клаузи, които са обявени за нищожни по ал. 5, надвзетите средства над прага по ал. 4 се удържат при последващи плащания по кредита.

Поне така си мисля.
 

ivtcho

Active Member
Така, че ако за дупки се позволяват наказателни такси и лихви за просрочие, така че пак се връща по-последно приетия действащ закон Годишният процент на разходите не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България. (5) (Нова- ДВ, бр. 35 от2014 г., в сила от 23.07.2014 г.) Клаузи в договор, надвишаващи определените по ал. 4, се считат за нищожни. (6) (Нова- ДВ, бр. 35 от2014 г., в сила от 23.07.2014 г.) При плащания по договори, съдържащи клаузи, които са обявени за нищожни по ал. 5, надвзетите средства над прага по ал. 4 се удържат при последващи плащания по кредита.

Поне така си мисля.
Грешно го мислиш, всичко е формулирано като заплащане на такса за различен вид услуга.
 

Горе