Защо емаг не пускат касови бележки?

webmast367

Well-Known Member
Винаги съм се чудил защо като поръчам нещо от емаг няма касова бележка, а когато купя нещо от по-малък магазин към поръчката има и касова...
Да не би защото са регистрирани извън България...?
Защото най-вероятно им минават плащанията през банка, а когато минават през банка всички парични преводи от пратките няма нужда от касов апарат, извлеченията отиват директно към НАП. Фактически те могат да работят изобщо без касов апарат.
 

KISS

Active Member
До колкото знам касови бележки се изискват само на живо (в магазин/офис примерно) като вземаш плащането. Има много фирми дори, които нямат закупен касов апарат, понеже приемат плащане само по банков път например.
 

cross

Well-Known Member
До колкото знам касови бележки се изискват само на живо (в магазин/офис примерно) като вземаш плащането. Има много фирми дори, които нямат закупен касов апарат, понеже приемат плащане само по банков път например.
В случая те имат договор с куриерската компания за това. Те взимат пратките, издават документите за товарителницата и сумата от наложения платеж им се изплаща по банков път после. Тоест тази товарителница играе ролята на касова бележка, от около 5 години Спиди и Еконт са го въвели като вариант. Но по принцип, ако нямаш този договор ти трябва задължително касова бележка, това си е продажба като всяка друга.

Тези договори ги сключват почти всички изцяло онлайн търговци, голямо улеснение е, а и разходите са по-малко
 

kokovi4

Active Member
Само с лека корекция, че сумите от Пощенски паричен превод изплащат по банка. Дори и в брой да изплатят пак касов бон не е задължителен.
Наложен платеж независимо как е изплатен-- касов бон е задължителен.
Паричен превод независимо как е изплатен-- касов бон НЕ е задължителен.
Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
 

Wllb

Active Member
Само с лека корекция, че сумите от Пощенски паричен превод изплащат по банка. Дори и в брой да изплатят пак касов бон не е задължителен.
Наложен платеж независимо как е изплатен-- касов бон е задължителен.
Паричен превод независимо как е изплатен-- касов бон НЕ е задължителен.

Нищо от това не е вярно, вкарваш хората в заблуда.
Търговеца трябва да има сключено споразумение за изплащане на събраните суми по банков път и да ги получава само и единствено по този начин. В противен случай търговеца е длъжен да издава касов бон!
 

Stop

Active Member
Би било добре някой с онлайн магазин да се включи в темата.

Ще звънна на счетоводителката да потам конкретно за случая, защото когато сме говорили за онлайн магазин ми е казвала че трябва касов апарат...
 

Stop

Active Member
Току що се обадих на счетоводителката ми, тя потвърди, че ако от спиди / еконт ми превеждат по банков път няма нужда от касов апарат - даже имала такива фирми и тя.

Хубаво е да го имате предвид, ако ще отваряте онлайн магазин.
 

kokovi4

Active Member
Нищо от това не е вярно, вкарваш хората в заблуда.
Търговеца трябва да има сключено споразумение за изплащане на събраните суми по банков път и да ги получава само и единствено по този начин. В противен случай търговеца е длъжен да издава касов бон!
Никого не въвеждам в заблуда, едва ли има по проверяван от мен във форума. Ако имам договор с куриера за изплащане на ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ в брой в офис защо да издавам касов бон като в наредбата е ясно и точно написано кога се издава и кога не. Можеш ли да ми кажеш 1 причина за паричен превод изплатен в брой в офиса на еконт за да съм длъжен да издам касов бон?
 

webstil

Well-Known Member
Току що се обадих на счетоводителката ми, тя потвърди, че ако от спиди / еконт ми превеждат по банков път няма нужда от касов апарат - даже имала такива фирми и тя.

Хубаво е да го имате предвид, ако ще отваряте онлайн магазин.

Да обобщим, оптимален вариант е да имат есключен договор за пощенски паричен превод + да ви превеждат парите по банка.
Има разлика между пощенски паричен превод и наложен платеж.
Трябва ви ППП!
 

Stop

Active Member
Хмм... мен нещо ме изгубихте... каква е разликата между пощенски паричен превод и наложен платеж

Ако имам онлайн магазин и Спиди достави стоката събере 20 лв и ми ги преведе по сметката на фирмата, какво е ? - защото при завършване на поръчката потребителят избира "ще платя с наложен платеж"
 

Wllb

Active Member
Никого не въвеждам в заблуда, едва ли има по проверяван от мен във форума. Ако имам договор с куриера за изплащане на ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ в брой в офис защо да издавам касов бон като в наредбата е ясно и точно написано кога се издава и кога не. Можеш ли да ми кажеш 1 причина за паричен превод изплатен в брой в офиса на еконт за да съм длъжен да издам касов бон?

С Наредба № Н-18 на Министерството на финансите от 13.12.2006 г. са определени редът и начинът за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
В чл. 3. (1) от Наредба № Н-18 е указано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на
Закона за пощенските услуги.
В нормата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредбата е записано, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.
ИЛИ
КОГАТО ВИЕ КАТО СОБСТВЕНИК НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ИМАТЕ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С КУРИЕРСКАТА ФИРМА ЗА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД:
1. ЗА НАПРАВЕНОТО ПЛАЩАНЕ ОТ ВАШИЯ КЛИЕНТ КУРИЕРСКАТА ФИРМА ИЗДАВА РАЗПИСКА ЗА ПОЩЕНСКИ ПРЕВОД НА СТОЙНОСТТА НА ДЪЛЖИМАТА СУМА. ТАЗИ РАЗПИСКА Е ПРИЗНАТ ОТ ЗАКОНА ДОКУМЕНТ, КОЙТО ВИ ОСВОБОЖДАВА ОТ
ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ИЗДАВАТЕ КАСОВ БОН, ТЪЙ КАТО ТЯ ИГРАЕ РОЛЯТА НА ТАКЪВ.
2. РАЗПИСКАТА СЕ ДАВА НА КЛИЕНТА, СЛЕД КАТО ЗАПЛАТИ СУМАТА В БРОЙ НА КУРИЕРА, А ПОДАТЕЛЯТ ПОЛУЧАВА ЕКЗЕМПЛЯР ОТ НЕЯ.
Т.Е. КЪМ ИЗДАДЕНИТЕ ФАКТУРИ ЗА ПОКУПКИ ВАШИЯТ КЛИЕНТ СЛЕДВА ДА ПРИКРЕПИ РАЗПИСКАТА ЗА ПОЩЕНСКИ ПРЕВОД, ОСНОВА НА КОЯТО ДА ОСЧЕТОВОДИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ КАТО ПЛАТЕНО В БРОЙ.
3. СУМАТА, СЪБРАНА ОТ КУРИЕРА ОТ ВАШИТЕ КЛИЕНТИ СЕ ПРЕВЕЖДА ОТ КУРИЕРСКАТА ФИРМА ПО ВАШАТА БАНКОВА СМЕТКА.
Следва да се обърне внимание, че всичко това е възможно и издаването на фискална касова бележка не се изисква при наличие на договор за наложен платеж с пощенски паричен превод, ЕДИНСТВЕНО И САМО, АКО КУРИЕРЪТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ.
Съгласно &1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за пощенските услуги пощенски парични преводи са пощенски услуги за изпращане на хартиен носител чрез пощенските служби на пощенски оператор, лицензиран за извършване на услуги по чл. 39, т.3 на суми от подателя на получателя.
Важно е да се уверите, че куриерската фирма, с която имате сключен договор за наложен платеж чрез пощенски паричен превод по смисъла на Закона за пощенските услуги е лицензиран пощенски оператор. Тази проверка се прави
в публичния регистър, воден на основание чл. 50, ал. 3 от Закона за пощенските услуги.
ВЪЗ ОСНОВА НА ВСИЧКО КАЗАНО, СЛЕДВА ДА НАПРАВИМ ИЗВОДА ЧЕ:
1. Когато фирмата приеме плащане извършено в брой с наложен платеж, за нея възниква задължение за регистриране и отчитане на доставките чрез издаване на фискална касова бележка.
2. Когато фирмата има сключен договор с куриер - лицензиран пощенски оператор за наложен платеж с пощенски паричен превод, събраните суми постъпват по банковата сметка на фирмата и за нея не е задължително издаването на фискална касова бележка. Разписката за пощенски паричен превод, която издава куриерът при получаване на сумата от клиента играе ролята на касов бон.
 

webstil

Well-Known Member
А тези разписки за пощенски паричен превод от куриера, пазите ли ги?
Тоест тях ги има в онлайн системите на куриерите най-често, но принтирате ли ги всички и после да ги слагате към фактурите?
 

Stop

Active Member
Значи Накратко ако имам договор със Спиди или Еконт - които са лицензирани ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ и въз основа на та този договор ми превеждат сумите събрани от клиенти не трябва да пускам касова бележка - без значение дали ще наричаме Наложен платеж (израз който се е наложил в България, когато куриер събира пари от клиент за да ги предостави на доставчика на продукта)

Всички ли са съгласни ?, Особено колегата, kokovi4 - с данъчните проверки
 

kokovi4

Active Member
До Wilb: Текста който си оцветил ще го цитирам пак за да наблегна на изключенията когато не се издава касов бон:
В нормата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредбата е записано, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.
Тоест , когато приемаме плащане като ППП не сме задължени да издаваме касов бон, и какво значение има оттам нататък дали парите ти влизат по банка или в касата? Касов бон така или иначе не е задължителен. Имам случаи всеки месец с Еконт поради бъг в системата им да ми излизат по няколко ППП в брой от офис. За тях НЕ издавам касов бон. Единствено Електронното заявление давам за осчетоводяване.

До Stop: Договора е за услуга "Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод". Така е записана и в договора. По този начин на работа не си длъжен да издаваш касов бон. Счетоводителя ти най-добре трябва да знае тези неща и да ти ги обясни. Ако не ги знае го сменяй.
При Спиди специално ако е наложен платеж ти излиза горе сумата и си длъжен да издаваш КБ дори и по банка да ти изплащат сумите. Ако имаш договор за паричен превод долу има едно тикче за ПП и там излиза сумата.
При еконт пратките им от офис до офис са пощенски и директно се трансформират в Паричен превод. Не знам Куриерските им без договор дали са с Наложен платеж?
 
Последно редактирано:

nehrox5

Active Member
Много ясно, че като парите се получават по банков път не трябва да се издава касова бележка и не е необходим касов апарат, това нещо не е от днес или от вчера така и не се научихте.. Елементарни неща.
 

Wllb

Active Member
До Wilb: Текста който си оцветил ще го цитирам пак за да наблегна на изключенията когато не се издава касов бон:

Тоест , когато приемаме плащане като ППП не сме задължени да издаваме касов бон, и какво значение има оттам нататък дали парите ти влизат по банка или в касата? Касов бон така или иначе не е задължителен. Имам случаи всеки месец с Еконт поради бъг в системата им да ми излизат по няколко ППП в брой от офис. За тях НЕ издавам касов бон. Единствено Електронното заявление давам за осчетоводяване.

До Stop: Договора е за услуга "Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод". Така е записана и в договора. По този начин на работа не си длъжен да издаваш касов бон. Счетоводителя ти най-добре трябва да знае тези неща и да ти ги обясни. Ако не ги знае го сменяй.
При Спиди специално ако е наложен платеж ти излиза горе сумата и си длъжен да издаваш КБ дори и по банка да ти изплащат сумите. Ако имаш договор за паричен превод долу има едно тикче за ПП и там излиза сумата.
При еконт пратките им от офис до офис са пощенски и директно се трансформират в Паричен превод. Не знам Куриерските им без договор дали са с Наложен платеж?

Имам чувството, че тълкуваш наредбите така, както ти се струва логично на теб. Даваш за пример НП, които са ти били изплатени по погрешка кеш, което също ми се струва невероятно. Това дори и да се случи някога, има вероятност да мине между капките и да не предизвика санкции.
Ако говорим за логика, то и картовите плащания на ПОС терминал трябва да бъдат третирани като банкови трансфери, за които не е необходимо издаване на КБ, но наредбите казват друго.
А това, че имаш много проверки може да е следствие от вършене на много глупости и грешно тълкуване на законите, а не опит, който да служи за пример на останалите.
 

kokovi4

Active Member
Наредбата няма нужда дори да я тълкувам-- написана е пределно ясно. Никъде не се споменава наложен платеж в нея, Давам за пример Паричен превод изплатен в брой , а не Наложен платеж. Надявам се да правиш разлика между 2те.......

Именно заради такива недоуточнения се пораждат постове като този:
Много ясно, че като парите се получават по банков път не трябва да се издава касова бележка и не е необходим касов апарат, това нещо не е от днес или от вчера така и не се научихте.. Елементарни неща.
Ти сам спомена например POS терминала, влизат по банка , но издаваш бон. Същото важи например и за ваучерите влизат по банка но издаваш бон и въпреки че имам договори с куриерите имам и касов апарат заради тях.

ПП. Нямам намерение да се заяждам с никой. Исках да внеса само малко яснота, но явно никой не иска да чуе. Всеки има глава на раменете и може да прави каквото си знае.........
 

Wllb

Active Member
Достатъчно е да отговориш имаш ли сключено споразумение с куриер за изплащане на ППП в брой и при едно такова споразумение имаш ли преминали проверки от НАП. Предполагам отговора ще бъде НЕ, т.е. всичко са предположения.
Към момента има един безпроблемен начин за работа без нужда от издаване на КБ и той е за изплащане на ППП по банков път.
 

Горе