Инвестиране в Недвижими Имоти - "Инфинити" АДСИЦ

RealMoney

Well-Known Member
Добро утро Predpriemach-и

Двамата с @blackout8 искаме да ви представим бъдеща инвестиционна възможност, върху която работим в последните месеци - Акционерно Дружество със Специална Инвестиционна Цел (АДСИЦ) "Инфинити", регулирано от КФН, с акции търгуващи се свободно на БФБ след Първоначално публично предлагане (ППП)!

ДИСКЛЕЙМЪР - това е предварителна презентация с цел запознаване на широката публика с потенциала на "Инфинити" АДСИЦ. От текущата презентацията не могат да произтекат никакви правни взаимоотношения, като тя е единствено с проучвателна и информативна цел. Целим както да се запознаете с потенциалната дейност на АДСИЦ-а, така и да съберем максимална обратна връзка от вас. Ще отговорим на въпросите ви спрямо етапа на реализация.

Нека да споменем стъпките в обозримото бъдеще и на какъв етап са те към момента:

1.Проучване и избор на инвестиционен посредник с цел реализация на всички дейности свързани с ППП-то. - на финалната права в избора

2. Проучване и избор на правно дружество, което да ни съпътства в дългия и сложен процес през създаването на АД до ППП. - на финалната права в избора

3. Проучване и избор на институционален инвеститор - най-вероятен избор за това ще Търговска Банка, съвсем скоро се очаква да финализираме преговорите.


Ето отговори на някои от често задаваните въпроси (ще бъдат постоянно допълвани):

❓ Колко подходящ в момента е пазара за жилищно строителство?
Колко подходящ би бил пазара за жилищно строителство в дългосрочен план спрямо тенденциите и различните фактори в България и извън нея?

> Отговорът на въпроса е многопластов. Периодът е добър и подходящ към този момент, за започване на подобен проект. Не си правим илюзии за пазара НИ в София, конкретно. Оставаме умерено оптимистично настроени от гледна точка на дългосрочните тенденции, но не изключваме да има краткосрочно охлаждане. Важно е да се отбележи, че тук говорим не за директно закупуване на готова сграда от страна на АДСИЦ-а, а за нейното построяване (А-Я) – рискът тук е съвсем различен.

❓ Какъв е плануваният дълг към капитала? Каква би била стратегията и защитата при една бъдеща икономическа стагнация и спад на цените на имотите?

> Съотношение дълг/капитал ще бъде по-нисък от средното ниво за индустрията (други АДСИЦи в България). Ние не се притесняваме от ценови спад, защото ние дългосрочно ще разполагаме с актива (няма да търгуваме с него).Фокусът ни е дългосрочно отдаване под наем. Респективно няма да се оголим откъм ценовия риск.

❓ С какъв капитал и дял ще участват съоснователит?

> По закон минималният праг за учредяване на АДСИЦ е 500 000лв., които ще бъдат разпределени измежду съоснователите. Конкретни проценти към момента не можем да дадем, тъй като е в процес на уточнение.

❓Колко далновиден е този мениджмънт?

> В нашите представи и тези на хората, с които сме работили през годините, достатъчно далновиден. Тук, уточняваме три направления – строителен мениджмънт, оперативен мениджмънт и финансов мениджмънт.

❓В крайна сметка какъв ще е основният фокус, тъй като виждам противоречие в презентацията. Жилищни, търговски, офисни или индустриални сгради? Ако ще включва всяко от тях, какво би било разпределението по тип?

> Основният фокус е жилищно строителство, но впоследствие можем да се насочим към всички, разрешени от закона, направления.

❓Откъде ще се вземат 500 000 лева.?

> Първоначалните съоснователи.

❓ Може ли външен човек да стане съосновател преди Публичното предлагане?

> На този етап, не е възможно. Единствената възможност външни хора (извън съоснователите) да се включат е по време на и/или след първичното публичното предлагане.

❓Има ли готов проект за реализация?

> Към момента се проучват няколко възможности. Нашата цел не е да съберем n-на брой пари и след това да търсим как да ги оползотворим чрез проекти, а да го направим в обратния ред. (Инициализиране на АДСИЦ и след това събиране на капитал за реализиране на проект)

❓ Какъв е размерът на таксата за обслужване на АДСИЦ-а?

> Размерът на таксата ще бъде съизмерим спрямо нивото, на което се намира АДСИЦ-а в своето развитие. Като цяло, под или около средното ниво в индустрията.

❓ Как инвеститорите участват и влияят на процеса на избиране на инвестиционни възможности?

> За избор на инвестиционна възможност отговаря Съвета на Директорите на АДСИЦ-а съгласувано с обслужващото дружество, а като инвеститор, искащ да има пряк контрол, е необходимо да се участва в Общо събрание на акционерите.

❓ Как мога да инвестирам в Инфинити АДСИЦ?

> По време на и/или след първичното публичното предлагане.


Линк към презентацията:
https://www.docdroid.net/ISp83Nu

Линк на групата на "Инфинити" АДСИЦ във FB:
https://www.facebook.com/groups/827863300710294/

Моля, не се колебайте да задавате въпроси тук в темата като тагнете мен или @blackout8. С удоволствие ще отговорим на всички тях!

P.S. Знам, че има много скам из нета, но за онези от вас, които все още не са наясно, един АДСИЦ е публична компания, търгувана свободно на БФБ, т.е. най-прозрачната и обективна форма на оценка на един бизнес.

Повече за АДСИЦ-ите - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467375
 

Горе