Какво е необходмо да направите за да регистрирате кафе-сладкарница с детски кът?

Кафе- сладкарницата с детски кът е предпочитано място за родители и деца.

Задължително е да сте регистрирани, като юридическо лице за откриване на обект за храни.

В настоящата статия ще се постарая да изложа основните изисквания за регистрация съобразно нормативните изисквания.

1. Изисквания, относно материално техническата база:

Необходимо е да осигурите търговска част оборудвана с бар- плот с мивка/и с течаща топла и студена вода. Може да имате една мивка и миялна машина. За приготвяне на напитки се осигуряват сокоизстисквачки, блендери, кафе- машина/и, миксер за приготвяне на фрапе и друго необходимо оборудване. До бара се осигурява среднотемпературен хладилник, в който да съхранявате суровини и заготовки за приготвяне на напитки и сандвичи. Допуска се да приготвяте сандвичи от колбаси и млечни продукти, които по желание на клиента да се затоплят в парти грил.

Необходимо е да осигурите рафтове и стелажи за съхранение на трайни сладкарски изделия, които не изискват хладилни условия на съхранение, като кексове, мъфини, сладки, соленки и др.

За малотрайните сладкарски изделия е необходимо да осигурите хладилна витрина, в която да се поддържа температура от 0 до 4оС.

За обекти с по- голям капацитет е необходимо да осигурите и складова площ.

В изолирана площ е необходимо да осигурите гардероб или закачалки за съхранение на личното и работното облекло на персонала.

За съхранение на препаратите и инвентара за почистване е необходимо да осигурите шкаф с плътно затварящи се врати.

Необходимо е да осигурите санитарен възел с една или две клетки. До 50 стоящи места може да осигурите една клетка, а над 50 места трябва да са 2 клетки.

2. Изисквания, относно кът за забавление и игри за деца:

Необходимо е да осигурите съоръжения за игри и подови настилки, които да не нараняват децата. Оборудването не трябва да има остри ръбове, а боите с които са боядисани съоръженията не трябва да са токсични.

Относно безопасността и устройството трябва да се спазват изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра в сила от 07.05.2009 г. издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и председателя на държавната агенция за закрила на детето обн. дв. бр.10 от 6 февруари 2009г., изм. дв. бр.27 от 15 март 2013г., изм. и доп. дв. бр.69 от 8 септември 2015г., изм. и доп. дв. бр.70 от 3 септември 2019г., попр. дв. бр.84 от 25 октомври 2019г.

3. Изисквания за персонала:
  • Персонала, работещ в обекта трябва да има здравни книжки с необходимите медицински прегледи- чревни и паразитологични, които се извършват в лицензирана микробиологична лаборатория. След извършване на прегледите трябва да отидете при личния лекар, след това да заверите книжката в РЗИ.

  • Работещите в обекта трябва да имат работно облекло, което да използват само в обекта. Прането на работното облекло се осигурява от персонала.

  • По време на работа не трябва да се извършват действия, които могат да замърсят приготвяните храни и напитки, както и действия, които могат да наранят децата.


4. Необходими документи и разрешителни

4.1. Документи за безопасност на храните, съобразно изискванията на чл. 18 от Закона за храните (Д. в. бр. 90/99 г. последно изм. и доп. Д. в. бр. 106/2018г.).


  • НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;
  • Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;
  • Контролни карти, чек листи и дневници, в които се вписват данни.
Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След устройство на помещението и осигуряване на документите за безопасност на храните е необходимо да подадете заявление и списък с групи храни (по образец 109 и 84 на БАБХ) в ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните) по местонахождение на обекта. На място се плаща държавна такса в размер 34 лв.

Законовия срок за извършване на проверка е 30 календарни дни след подаване на документите, но от практика знаем, че проверките се извършват до седмица или до 10 дни.

При проверката от инспектори от ОДБХ се проверява материалната база и документите за безопасност на храните. След проверката се издава протокол, с който веднага може да започнете работа.

До 2 седмици (зависи от натовареността на съответното ОДБХ) се издава Удостоверение за регистрация на обекта.

4.2. Разрешително от РЗИ (регионална здравна инспекция)

Необходимо е да подадете заявление за обект за обществено предназначение. След подаване на заявлението инспектори от ОДБХ трябва да извършат проверка на детския кът за игра.

5. Разрешителни от общината:

От общината по местонахождение на обекта се получава разрешително за работното време и категоризация.

5.1. За категоризация се подават следните документи:

- заявление по образец с прилежащи приложения;

- договор за наем или документ за собственост- копие;

- удостоверение за регистрация от ОДБХ- копие;

До 50 места се заплаща държана такса 250лв., а над 50 до 150 места 800лв. Таксите са за 5 год. Ако обекта е имал категоризация и не са изтекли 5 год. се прави пререгистрация, като се заплаща държавна такса 150лв.

5.2 За работно време се подават следните документи:

- заявление по образец и приложения към него приложения;

- договор за наем или документ за собственост- копие;

- удостоверение за регистрация от ОДБХ- копие;

За работно време няма държавна такса.

6. Документация по трудова медицина:

Необходимо е да имате разработка по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина.

Надявам се, че с информацията ще бъдем полезни. Ако имате конкретни въпроси може да ни пишете на имейл: [email protected] или да се обадите на тел. 0988 357 062- В. Бойчева
 
Последно редактирано:

Горе