Купувам реклама в сайтове с женска насоченост.

От: Купувам реклама в сайтове с женска насоченост.

Здравей, аз мога да ти предложа реклама във фейсбук страници с преобладаваща женска аудитория.
Едната страница е изцяло дамска и има 90% жени, втората е с 80% жени и третата е с 55% жени.
Ако имаш интерес към предложението ми, пиши ЛС. :)
 

Горе