Малко помощ за редирект?

netsurfer

Well-Known Member
Код:
RewriteEngine On
RewriteRule ^xxl/([^/]*)/([^/]*)\.html$ /xxl.php?vid=$1&sud=$2 [L]
Това съм го направил :)
Трябва ми това - xxl.php?vid=vid&sud=sud да редиректва към това xxl/$1/$2.html
А не като напишеш xxl/$1/$2.html да изпълнява това xxl.php?vid=vid&sud=sud
 

Sky

Well-Known Member
Код:
RewriteEngine on

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^vid=([^&]+)&sud=([^&]+)$ [NC]
RewriteRule ^xxl\.php$ /xxl/%1/%2.html? [NC,L,R]
Виж това.
 

Sky

Well-Known Member
Пиша малко наизуст и ако не ти се тества изчакай друг да пише.
 

Горе