Марка стари нoкторизачки

deffnews

Well-Known Member
Има ли колекционери в този форум?

Някой виждал ли е нокторизачки, с емблема две кръстосани стрели?
 
ca.jpg


Ами запиши се, кой те спира.
---

Гледам има тук-там теми за колекционерство във форума, може би да има подраздел?
 

Горе