Може ли капитала на фирма, да се запише в чужда валута ?

Zdravei60

New Member
При регистрация на ООД/ЕООД, може ли капитала да се запише в евро например, вместо в лева ?
 
Не може. Не го пише никъде изрично в Търговския закон, но се извлича от тук:

Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев.
 
Не може. Не го пише никъде изрично в Търговския закон, но се извлича от тук:

Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев.
Но може фирмата да отвори разплащателна сметка в евро, нали ? И последен въпрос, непряко свързан с темата, но ако приемем, че България влезне някога в Еврозоната, капитала на фирмите просто ще стане от лева в евро ли ?
 
Но може фирмата да отвори разплащателна сметка в евро, нали ?

Да, може във всякакви валути да открие разплащателни сметки. Може да има и повече от една сметка в чужда валута.
Например да има едновременно сметка в EUR и сметка в USD.
 

Горе