Напускане на работа

rutera

Active Member
Аз всъщност затова и търся накой който е на ясно с тези неща и законово това до колко е ок, да не съм подписъл нищо реално сме на устна договорка. За жалост няма ПИК да проверя в НАП, и НОИ до кога ми е платил усигуровки и пенсионни за да знам реално дали той вътрешно е прекратил договора.
 

Aramis

Active Member
Колеги, отношенията работодател-служител не са на благотворителна основа...Ако едната страна не е доволна е нормално да ги прекрати.
Доколкото разбрах момчето се е разбрало да прекратят от днес отношенията, след това търси болнични и сигнали по институциите.
Искай си парите които трябва да получиш и се разделяйте, не виждам драма.
Щом собственикът на фирмата е преценил че няма нужда от теб, каква ти е идеята?
Единствено си гони заплатата да си вземеш
 

rutera

Active Member
Колеги, отношенията работодател-служител не са на благотворителна основа...Ако едната страна не е доволна е нормално да ги прекрати.
Доколкото разбрах момчето се е разбрало да прекратят от днес отношенията, след това търси болнични и сигнали по институциите.
Искай си парите които трябва да получиш и се разделяйте, не виждам драма.
Щом собственикът на фирмата е преценил че няма нужда от теб, каква ти е идеята?
Единствено си гони заплатата да си вземеш
А това беше само питане, може ли не може ли в крайна сметка реших, че няма да съм некъв тъпак да правя глупости. Но уви се вижда колко кофти работодатели има. И мисля, че ще отделя едни 200лв. за адвокат и ще го почвам.

Малко ъп-че.
Работодателя ми бави трудовата книжка и вече изпускам всички срокове я за борса я за други неща не, че ще ходя на борсата ама понеже ми е изплатил заплата и в по-малък размер от колкото сме се разбрали а аз съм работил точно дни без един, като имам и отпуск която не ми е платена. Вече 7 дни ми бави книжката.

Та закона какво казва.

Чл. 350, ал. 1 от КТ: При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.

Видно от относимите разпоредби на закона задължението на работодателя възниква НЕЗАБАВНО след прекратяване на трудовото правоотношение по силата на закона и не е нужно да бъде канен, молен от работника/служителя и независимо на какво основание и по чия инициатива е прекратено трудовото правоотношение, независимо от това дали работникът/служителят има някакви задължения към работодател или има неуредени въпроси или възникнали спорове между тях във връзка със съществувалото трудово правоотношение и неговото прекратяване.

Тоест отговорът на поставения от клиента въпрос е следният: Работодателят не може да задържа трудовата книжка на работника или служителя при никакви обстоятелства и на никакви основания. Законодателят не е посочил нито една хипотеза, в която работодателят законосъобразно да има правото да откаже връщането на трудовата книжка на работника или служителя.


Инфо:https://advokat-petrova.com/задържане-трудова-книжка/

КТ
https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121
Отговорност на работодателя за други вреди, причинени на работника или служителя

Чл. 226. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради:
1. неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение;
2. вписване на неверни данни в издадените документи.
(2) Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя за вредите, които той е претърпял поради незаконно задържане на трудовата му книжка, след като трудовото правоотношение е било прекратено.
(3) Обезщетението по ал. 1 обхваща всички вреди, претърпени от работника или служителя, включително и неимуществените. Обезщетението по ал. 2 е в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на прекратяването на трудовото правоотношение до предаване на трудовата книжка на работника или служителя.


Поствам го тук ако някой стане жертва на работодател който се опитва да разиграва служителя си.


ПС: Някой да предложи адвокатски услуги, ако може нещо евтинко за консултация.
 

Горе