Нови данъчни изисквания за онлайн магазините

НОВИ ДАНЪЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИНИТЕ

В Държавен вестник, брой 80 от 28.09.2018 г. са публикувани изменения към Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства („Наредбата“), с които се въвеждат нови изисквания към онлайн магазините.
Въвежда се изискване за лица по чл.3 от Наредбата, които извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използват собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин да подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33 към Наредбата.

Информацията по-горе следва да се подава към НАП отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби. В случай на промяна на данните актуална информация следва да се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава до НАП 7-дневен срок от прекратяване на дейността.

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, ще бъдат длъжни да съхраняват в сроковете по чл.38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.

Новите изисквания влизат в сила от 29.12.2018 г. Лицата, които осъществяват търговска дейност чрез електронен магазин към 29.12.2018 г. ще трябва да подадат информацията към НАП не по-късно от 29.03.2019 г.

За да научите повече за актуалните ДДС въпроси и новости за електронната търговия от 2019 г., заповядайте на семинара на Данъчна Академия „ДДС при електронната търговия“ на 4 април 2019 г. в Интерпред – София. Повече информация и записвания на: https://taxacademy.bg/p/vat_ecommerce

Правна бележка: Тази публикация не е данъчна консултация и авторът не носи отговорност за пропуснати ползи и/или настъпили вреди на базата на предприемане или непредприемане на действия във връзка с публикацията.
 
Последно редактирано:

jair

Active Member
Накратко какво значи това? Че дори да продавам чрез Facebook ОЛХ инстаграм.. ще трябва да докладвам на НАП?
Значи, че се появиха нови правила, които хич не са сложни, но ще се намерят една камара "професионалисти", които да се опитат да изкарат пари от първоначалното объркване на хората чрез семинари и "професионални" консултации. ГДПР втори номер. Какво общо имат новите правила с ДДС, само те си знаят.
 

KISS

Active Member
Какво е онлайн магазин? Статичен HTML сайт на фирма, която може понякога да праща и до други градове стоки, онлайн магазин ли е?
 

zoomaniak

Well-Known Member
Накратко какво значи това? Че дори да продавам чрез Facebook ОЛХ инстаграм.. ще трябва да докладвам на НАП?
Не :) - само ако имаш законен приход - узаконен чрез касови бонове или фактури или и двете.

Но ако имаш като ФЛ - Физическо лице бизнес си по пластичен. Въпрос на схема...

ФБ - там НАП няма думата
ОЛХ - няма как да докажат физически колко приход имаш направен чрез тях. Хората се обаждат на телефона ти или ти пишат на ЛС и до там............. нито едно от двете не е доказателство за приход пред НАП.

Инстаграм е като Продавалника :)

Единственото реално доказателство са справки от куриерските служби и там да изпъкне твоето име - егн - телефон - според зависи. Но те могат да се манипулират...

И другото е да те хванат на място в склада :) твоят склад - метафорично казано - но ако си джиткаш от апартамента и внимаваш си неуязвим.
 

Горе