Ново: електронни касови бележки за онлайн магазините

Ново: електронни касови бележки за онлайн магазините

На 18 октомври 2018 г. Народно събрание прие на първо четене предложения за изменения на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Според една от приетите промени, в случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ.

Предстои тази промяна да бъде гласувана и на второ четене от Народно събрание.

За да научите повече за всички ДДС новости от 1 януари 2019 г. и актуалните ДДС въпроси за онлайн магазините, заповядайте на второто издание на семинара "ДДС при електронната търговия със стоки и услуги", което ще се проведе на 25 януари 2019 г. в Интерпред - София. Повече информация и записвания на: https://taxacademy.bg/p/vat_ecommerce
 
Последно редактирано:

Octavian

New Member
Здравейте Светлин,

Това че е в ЗДДС означава ли, че касае само фирми по ДДС? Може ли електронна касова бележка да издава фирма, която не е по ДДС? Също така това избор ли е или е нещо задължително? Какъв е софтуера? Има много фирми които се възползват от факта, че плащане прието чрез оператор на пощенски паричен запис се води безналично плащане и нямат изобщо касови апарати, което много облекчава работата им, как ще се отрази новият закон на това?
 
Здравейте,

Съгласно чл. 118 от ЗДДС, дискутираните правила касаят както регистрирани, така и нерегистрирани фирми по ЗДДС. Предвижда се генерирането на фискален/системен бон в електронен вид да е опция, т.е. ще остане и възможността за издаването на тези документи на хартиен носител. Разбира се, ще трябва да се видят и финалните текстове, които ще бъдат приети от Народно събрание на второ четете на предложенията за изменение. Ще се радвам да обсъдим и други въпроси, които ви възникнат, като информацията за контакти можете да видите на: https://taxacademy.bg/p/contacts
 

Octavian

New Member
Да, това ще е добра опция, но много търговци с електронни магазини се възползват от факта, че куриерите са регистрирани като оператори на пощенски парични преводи, което значи, че тези пари са безналично плащане по банка, за което до момента по закон не се е изисквал касов бон, което е голямо облекчение за екипите от по един, двама човека и спестяване на излишна бумащнина. Куриера издава документ за плащането играещо роля на касов бон. Въпросът ми е конкретен - ще могат ли търговците и занапред да се възползват от това облекчение?
 

kokovi4

Active Member
Това нововъведение е допълнителна опция а не задължителна. Затова и в текста е указано МОЖЕ да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ
 

Горе